Zorglandschap Wmo

Het regionale Zorglandschap Wmo Flevoland richt zich op de ondersteuning van inwoners met een kwetsbaarheid en/of een ondersteuningsvraag door psychische problemen, verslaving, een lichte verstandelijke beperking en/of problemen door huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze inwoners hebben vanwege hun kwetsbaarheid intensieve of (hoog)specialistische ondersteuning nodig, maar ze wonen niet per definitie in een instelling.

Flevolands onderzoek laat zien dat een deel van de inwoners in het huidige beschermd wonen op termijn kan uitstromen naar de wijk. Dit noemen we ambulantisering. We helpen mensen met een psychische kwetsbaarheid om zo veel mogelijk naar een normale leefsituatie te komen. Daarbij blijven ze zo veel mogelijk in hun eigen woonomgeving. Hun behoeften en mogelijkheden staan centraal. Dit vraagt een nieuwe manier van het bieden van zorg en ondersteuning voor deze mensen.

Contactpersonen

Heb je vragen over het programma Zorglandschap Wmo? Dan kun je contact opnemen met het programmamanagement van het Zorglandschap Wmo via Marija Sels: omsels@almere.nl

Voor vragen of opmerking over gemeentelijke vraagstukken kun je terecht bij: 

Nieuws

Er is op dit moment geen nieuws.