Gewoon Thuis

In februari 2020 ging de pilot Gewoon Thuis van Start. Projectleider Gea van der Meulen (Kwintes) illustreert het succes aan de hand van een van de cliënten: “Mevrouw had een alcoholverslaving. Door het overlijden van haar partner ontstond er een terugval in gebruik. Ze was behoorlijk verward en haar huis was volledig vervuild. Men dacht dat ze het niet ging redden thuis. Met hulp van Gewoon Thuis heeft ze haar weg weer gevonden, draait ze mee in de wijk en activeert ze zelfs anderen.” Hoe kreeg het team dat voor elkaar? Gea: “Je moet bij de start met zijn allen om tafel. Dat begint bij de cliënt en zijn of haar belangrijke schakels: de mensen op wie ze kunnen terugvallen. Ook de betrokken hulpverleners schuiven aan. Samen maken we een plan dat beschrijft wat iemand nodig heeft.”

Stabiliteit

Gewoon Thuis is er voor cliënten die in een eigen woning (on)gepland ondersteuning nodig hebben, het ene moment intensiever dan het andere moment. Daardoor kunnen ze stabiliteit krijgen en behouden in hun psychiatrische aandoening en kunnen ze op termijn weer zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Om de cliënten binnen Gewoon Thuis heen staat een klein team dat de situatie kent en bereikbaar is. Het team werkt met een signaleringsplan. “Voor één van onze cliënten heeft dat de vorm van een stoplichtmodel. Het team weet precies wat er nodig is als de cliënt aangeeft in groen, oranje of rood te zitten en welke vragen dan helpend zijn.”

Het team van Gewoon Thuis

Het team voelt zich heel verantwoordelijk voor de cliënten en ervaart tegelijkertijd vrijheid en ruimte. Bijvoorbeeld om verbinding te leggen met andere partijen en met het netwerk van de cliënt. Dat is een andere insteek dan in de reguliere ambulante ondersteuning. Er is behoefte aan meer kennis over de psychiatrie. Daarom doet het team veel aan scholing.

Gea en haar team hopen uiteindelijk zo min mogelijk nodig te zijn. “Weten dat we bereikbaar zijn, is voor cliënten vaak al genoeg”, vertelt ze. Saïda Rachak van centrumgemeente Almere bevestigt dit: “In alle gesprekken met cliënten en met de buurten merk ik dit. Zij maken in de praktijk niet eens zo veel gebruik van de beschikbare ondersteuning. Maar weten dat je contact kunt zoeken, al is het maar een belletje, is het allerbelangrijkste.” 

Nieuwe inzichten

Er is veel aandacht geweest voor een goede voorbereiding, maar het kan natuurlijk altijd beter. Met de kennis van nu zouden zowel Saïda als Gea dingen anders hebben gedaan: nog meer bekendheid geven aan Gewoon Thuis en dus meer aanmeldingen, de administratieve zaken bij de gemeente direct goed inrichten en meteen starten met een volwaardig team. Ook een jaar na de start zijn er nog mogelijkheden voor verbetering. Gea: “Verhuizen van beschermd wonen naar een eigen woning is voor cliënten een grote overgang, er verandert veel tegelijk. Het zou mooi zijn als de oude dagbesteding nog een paar maanden door kan lopen en we ondertussen kunnen zoeken naar een vervolgstap.” 

Anders dan beschermd wonen

Gewoon Thuis kan een mooie overgang bieden van beschermd naar zelfstandig wonen, omdat voor sommige cliënten die stap te groot is. Ze raken uit balans of voelen zich onveilig. Ook kan Gewoon Thuis voorkomen dat beschermd wonen nodig is. Ari Boersma van Kwintes legt uit waarom dat zo belangrijk is: “Met Gewoon Thuis wonen mensen in hun eigen huis, op de plek waar hun sociale netwerk is, waar ze hun buren kennen en de winkels in de buurt. Beschermd wonen betekent verhuizen naar een instituut, alles opnieuw opbouwen. Dat is een 'life event'. In Gewoon Thuis kunnen we als het ware ‘coachen on the job’." 

Met de mevrouw aan het begin van dit verhaal gaat het inmiddels goed. Ze heeft zich weten te herpakken, ondanks een kleine terugval vanwege de coronamaatregelen en de bijbehorende eenzaamheid. Dit is gelukt doordat het team van Gewoon Thuis wat vaker langskwam, door nazorg vanuit Amethist Verslavingszorg en door herstel van het contact met haar dochter. Zelf zegt zij hierover: “Ik ben blij dat Gewoon Thuis bestaat en dat ik de hulp krijg die ik nodig heb, omdat het me helpt om door te gaan.” 

Meer informatie? Bekijk het filmpje.