Crisiswijzer Flevoland

Je kunt deze crisiswijzer als professional gebruiken om te bepalen wie je kunt bellen voor een persoon of gezin in crisis. De beslisboom is gericht op het vinden van de juiste samenwerking. Niet op het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor de perso(o)n(en) in kwestie.

Op dit moment hebben de betrokken instanties allemaal nog een eigen bereikbaarheidsdienst. Het streven is om op termijn te komen tot één telefoonnummer voor alle crisissituaties. 

Let op:

  • Is er sprake van brand, een strafbaar feit of acute medische nood? Bel dan altijd 112.
  • Gaat het om iemand die al hulpverlening krijgt of op een wachtlijst staat? Probeer dan eerst contact op te nemen met de bereikbaarheidsdienst van de aanbieder. De aanbieder (exclusief pleegzorg) en verwijzer zijn samen verantwoordelijk om de benodigde hulp te organiseren. Heeft het intensiveren van bestaande hulp onvoldoende effect? Schakel dan samen andere hulp in.
  • Pas voordat je een instantie belt het 'vierogenprincipe' toe. Overleg met een collega over de situatie en bespreek wat de beste aanpak is.

Ik wil crisishulp inschakelen in deze gemeente

Feedbackformulier crisiswijzer

Geef je feedback
Klopt er iets niet in de crisiswijzer? Of wil je iets anders meegeven over het instrument? Laat het ons weten. Geef bij je feedback duidelijk aan over welke gemeente(n) je feedback gaat.