Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). Met de komst van deze wet is er een gemeentelijk meldpunt voor de WvGGZ. Maakt u zich zorgen over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dit melden bij het meldpunt.

Wat is dit voor een wet?

De WvGGZ regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft de gemelde persoon meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg. Maar ook voor de familie en naasten van deze persoon. Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de gemelde persoon de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling. De WvGGZ vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

​​​Wanneer meld ik iemand aan?

U kunt iemand volgens de wet aanmelden als deze persoon: 

  • een gevaar vormt voor zichzelf en/of anderen; én
  • dringend psychische hulp nodig heeft (wegens aanwezigheid- of vermoeden van psychische stoornis); én
  • zich niet vrijwillig wil laten helpen. 

LET OP: IS ER SPRAKE VAN EEN ACUTE CRISIS? BEL DAN 112.

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Zij zien het wanneer er gevaar dreigt omdat iemand dringend psychische hulp nodig heeft. Als deze persoon geen hulp wil, dan is het belangrijk om dit te melden. Als na onderzoek blijkt dat iemand hulp nodig heeft, krijgt deze persoon in het uiterste geval verplichte hulp opgelegd. Dit is geregeld in de Wet verplichte Geestelijke GezondheidsZorg (WvGGZ).

Wat gebeurt er met uw melding?

Als de melding aan de drie criteria voor de WvGGZ voldoet, volgt er een verkennend onderzoek. Een deskundige onderzoekt uitvoerig of alle criteria voor verplichte zorg aan de orde zijn. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. De deskundige vraagt dan aan de officier van justitie om een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet altijd zeggen dat iemand wordt opgenomen. Het kan ook zijn dat iemand thuis zorg krijgt.

Krijgt u als melder informatie over het verloop van uw melding? 

  • Bent u als melder een naast familielid of nauw verbonden met de persoon waarover de melding gaat? Dan krijgt u binnen 14 dagen te horen wat er met uw melding gebeurt. Als u het hier niet mee eens bent, dan heeft u het wettelijke recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Van deze mogelijkheid wordt u op de hoogte gesteld na afloop van het verkennend onderzoek. 
  • Bent u geen naaste van de betrokkene? Dan kan de gemeente u, in verband met de privacywetgeving, niet over de uitkomst informeren.​ 

Hoe kan ik een melding doen?

Het melden voor de Wet Verplichte GGZ kan door het Aanmeldformulier Wet Verplichte GGZ in te vullen en te mailen naar: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl. Download het formulier op de website van de ggdflevoland.

U kunt een melding ook anoniem doen. Dit betekent dat anderen niet geïnformeerd worden over wie de melding heeft gedaan.

We gaan ervan uit dat u vanuit oprechte zorg over iemand een melding doet. Iemand onterecht aanmelden kan namelijk strafbaar zijn.

Wilt u meer weten over de WvGGZ?

Op de website https://www.dwangindezorg.nl/wvggz staat de meest recente informatie over de WvGGZ.

Heeft u vragen?

Neem dan telefonisch contact op met het Regionaal Meldpunt OGGz via 088-0029915.​