Skip to content

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

ExpEx zoekt jongeren met ervaring in de jeugdhulp

16 mei 2019

ExpEx Flevoland is van start gegaan met een bijeenkomst waar gemeenten, (jeugdhulp)organisaties en jongeren aanwezig waren. ExpEx staat voor Experienced Experts en zet de ervaringen in die jongeren hebben opgedaan in de jeugdhulp. Op verschillende...

Lees meer...

Wie doet wat bij weglopende jongeren?

14 mei 2019

Regelmatig lopen jongeren weg uit jeugdhulpinstellingen of keren niet terug na verlof. Buiten wacht mogelijk gevaar: loverboys, drugs, verkeerde vrienden. Daarom zet de politie bij een melding vaak flink veel capaciteit in. Soms volkomen terecht,...

Lees meer...

Regionale experttafel jeugd Flevoland van start

8 april 2019

Op 2 mei komt het kernteam van de regionale experttafel jeugd Flevoland voor het eerst bij elkaar. In deze kerngroep zitten gedragsdeskundigen, psychiaters en jeugdhulpverleners van Accare, GGZ Centraal/Fornhese, Samen Veilig Midden-Nederland, het...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.