Skip to content

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

KINGS komt naar Flevoland

11 juli 2019

Accare en Vitree (als onderdeel van het samenwerkingsverband Vitree, Intermetzo en ’s Heeren Loo) gaan begin 2020 het behandelprogramma KINGS (Kind IN Gezond Systeem) aanbieden in Flevoland. Dit is een specialistische gezinstraumabehandeling die...

Lees meer...

Leren door anders te doen

11 juli 2019

In Flevoland voelen we de gezamenlijke noodzaak om ons vakmanschap binnen de jeugd- en gezinshulp te blijven ontwikkelen. Ook willen we een aantrekkelijk werkklimaat creëren voor professionals. De nieuwe Flevo Academie Jeugd draagt hier aan bij door...

Lees meer...

Alleen samen maken we het veiliger

11 juli 2019

De Flevolandse gemeenten, Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming werken samen aan het duurzaam waarborgen van de veiligheid van inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld en...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.