Skip to content

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

ExpEx Flevoland in beweging!

12 juni 2019

Een actieve beweging neerzetten rond ExpEx Flevoland. Zo luidde de doelstelling tijdens de startbijeenkomst in mei. Ondertussen is er een enthousiaste werkgroep gevormd van mensen uit het veld die samen ExpEx Flevoland gaan vormgeven en...

Lees meer...

Pleeggezinnen en gezinshuizen beter toegerust

22 mei 2019

We willen dat Flevolandse jeugdigen 'zo thuis mogelijk’ opgroeien. Lukt dit (tijdelijk) niet? Dan vindt de opvang waar dat kan plaats in een gezinssetting (pleeggezin, gezinshuis). Ook voor jeugdigen met complexe problemen. Het opvangen van deze...

Lees meer...

Wat verbindt ons in de toegang tot jeugdhulp?

22 mei 2019

Elke Flevolandse gemeente heeft eigen keuzes gemaakt bij het organiseren van de toegang tot jeugdhulp. Elke gemeente heeft ook haar eigen beleid voor hulp op maat aan jeugdigen en gezinnen. Dat is logisch, want de zes gemeenten verschillen veel qua...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.