Direct naar paginainhoud

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

In dit document vindt u informatie over het proces en de tijdlijn van de marktconsultatie.  In dit document vindt u informatie over de nieuwe wet en de vragen die wij aan u willen stellen.   Heeft u…
Lees meer
Het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd publiceert periodiek zogeheten spiegelfactsheets. Deze regionale factsheets hebben als doel om het leer- en verbeterproces in jeugdregio's te…
Lees meer
Foto vrouw met jongetje
In een eerder nieuwsbericht meldden we al dat Flevoland meedoet aan het landelijke traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. In dit traject evalueren en verbeteren we op basis van concrete…
Lees meer
Foto van ExpEx-jongeren
Van de twaalf getrainde ExpEx-jongeren (experienced experts) zijn er op dit moment negen actief in onze regio. In totaal zijn ze vierendertig keer ingezet bij onder meer bijeenkomsten, opdrachten en…
Lees meer
Binnen het jeugd- en adolescentenstrafrecht gelden, afhankelijk van de situatie, verschillende werkwijzen en financieringsstromen. Om hier helderheid in te scheppen, is een document samengesteld dat…
Lees meer

Besloten platform

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.