Skip to content

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

Cultuursensitief vakmanschap in de jeugdzorg en opvoedondersteuning

23 juni 2020

Kaveh Bouteh

Jeugdigen en gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond worden niet altijd goed bereikt of geholpen door de huidige hulpverlening. Het aanbod sluit onvoldoende aan bij vragen en problemen die bij de verschillende migrantengroepen leven. In...

Lees meer...

Vervolg op workshops verklarende analyse: waardevrij rapporteren

23 juni 2020

Na zes goed bezochte workshops over de verklarende analyse biedt de Flevo Academie Jeugd in september de vervolgworkshop waardevrij rapporteren. Een belangrijke stap na de verklarende analyse is immers het op heldere en respectvolle wijze...

Lees meer...

Expertisenetwerk voor complexe jeugdhulp

23 juni 2020

Verspreid over het land komen acht bovenregionale expertisenetwerken voor jongeren met weinig voorkomende ernstige psychiatrische of anderszins complexe problemen. De kern van de problemen is vaak dat deze jongeren twee of meer...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.