Beschermd wonen in beweging

Het lectoraat GGZ en Samenleving van Hogeschool Windesheim onderzoekt via actieleren hoe we cliënten, hun familie, professionals en buurtbewoners het beste kunnen begeleiden en faciliteren bij het ‘gewoon thuis wonen’ (de ambulantiseringsopgave). Dit gebeurt via het project Beschermd wonen in beweging, dat is gestart in verschillende Flevolandse gemeenten.

Het lectoraat gaat niet aan vergadertafels zitten om oplossingen te bedenken op papier: “Wij werken vanuit de basis met de mensen in de praktijk. Dwars door de systemen heen. We gaan op bezoek, maken foto’s,  wandelen, drinken koffie. We brengen partijen en mensen samen die in het gewone leven zelden met elkaar praten", vertelt Alie Weertman, lector GGZ en Samenleving bij Hogeschool Windesheim.

We doen het samen

"We werken met een bepaalde methode: participatief actieonderzoek. We doen het samen. Eerst halen we de ‘stemmen’ op van de verschillende partijen: we praten met bewoners in beschermde woonvormen, met de begeleiders, met bezoekers van activiteitencentra, medewerkers van de woningcorporatie, welzijnswerk, ambtenaren, gidsen, buren, de huurdersvereniging, ervaringsdeskundigen, enzovoort.  We gebruiken hiervoor creatieve methodes. Dat helpt vaak om zaken duidelijker te maken."

"Zo werken we samen met alle betrokkenen aan een beter begrip en aan de integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijken en buurten. Dit is van belang, omdat bewoners van beschermde woonvormen steeds vaker doorstromen naar zelfstandig wonen. Dat is spannend en een uitdaging voor bewoners en begeleiders, maar ook voor buren en buurten, voor woningcorporaties en wijkteams.” 

Benieuwd naar hoe het project tot nu toe uitpakt? Hieronder krijgt u een kijkje in de keuken van Noordoostpolder.

Ervaringen uit Noordoostpolder

Zo'n 20 tot 25 inwoners en professionals uit Noordoostpolder zijn actief betrokken bij de vraag: hoe kunnen we met de gemeente, zorginstanties, wijkregisseurs, vrijwilligers, de woningcorporatie, de politie en vooral de mensen zelf veranderingen in gang zetten die het samenleven in Noordoostpolder verbeteren? Frederiek Overbeek, onderzoeker bij Hogeschool Windesheim, vertelt hierover: “We richten ons vooral op mensen met een psychische kwetsbaarheid. In Nagele, de Zuidert en Bouwerskamp komen we met verschillende partijen samen in een zogeheten Flevolab om te werken aan oplossingen bedacht door uitstromers en professionals zelf. Er is veel energie en gedrevenheid, ondanks de voortdurende aanpassingen door de coronamaatregelen.”

Praktijkvoorbeelden en digitale publicatie

Frederiek: “Een voorbeeld: het thema onbekendheid en onwetendheid staat centraal. Windesheim geeft op verschillende manieren voorlichting over en bekendheid aan psychische aandoeningen. Een theatergroep onder leiding van een professionele theaterproducent gaat aan de slag met het thema destigmatisering. Daardoor komt er openheid over stigma’s en over psychische kwetsbaarheid.” 

In het Flevolab Nagele zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid betrokken bij de programmering van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC). Daarnaast is een training belangenbehartiging van start gegaan voor (familie)ervaringsdeskundigen en andere belangstellenden. Zij leren samen met gemeenten en andere organisaties om de papieren wereld meer af te stemmen op de leefwereld van mensen die gebruik maken van voorzieningen. 

Binnen alle initiatieven is er een speciale plek voor jongeren en preventie. Op die manier kunnen jongeren in Noordoostpolder zelf bijdragen aan het verminderen van het risico op psychische kwetsbaarheid. 

Dit is slechts een selectie van de initiatieven die er zijn in Noordoostpolder. Eind 2020 was er een digitale presentatie van het boekje waarin alle thema’s verwoord en verbeeld staan.