Crisishulp en crisisbed

Kan de jeugdige terecht in het eigen netwerk?