Zorglandschap jeugd

De Flevolandse gemeenten werken nauw samen met het lokale veld, verwijzers en aanbieders aan de transformatie van de specialistische jeugdhulp in de regio (zie ook het transformatieplan). De ambitie is om te komen tot een duurzaam en samenhangend zorglandschap waarin de jeugdhulp optimaal is afgestemd op de behoeften van jeugdigen en gezinnen.

Zo thuis mogelijk opgroeien en investeren in vakmanschap

We willen dat zo veel mogelijk Flevolandse jeugdigen 'zo thuis' mogelijk kunnen opgroeien. Een van onze concrete doelstellingen is dan ook dat eind 2021 de capaciteit van groepen in het behandeld wonen met 50% is afgenomen (zie ook de notitie 'Stip op de horizon'). Dit vraagt om passende alternatieve vormen van jeugdhulp dicht bij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving. De situatie van het hele gezin (inclusief thema’s als huisvesting, werk, schulden, beperkingen, verslavingen en huiselijk geweld) wordt zo veel mogelijk bij de oplossing van problemen betrokken.

Verandering in de uitvoeringspraktijk vindt plaats via een actiegerichte aanpak van leren door te doen (actieleren). Dit leidt tot gezamenlijk leren en investeren in vakmanschap en helpt om de gewenste transformatie te versnellen. De stem van jeugdigen en ouders heeft hierbij een belangrijke plek. Op deze pagina delen we doorlopend waar we staan en waar we concreet aan werken.

Vragen stellen of ideeën meegeven?

Heb je vragen over het programma zorglandschap jeugd Flevoland? Wil je iets meegeven of op een onderdeel een actieve rol vervullen? Of wil je dat iemand een toelichting op de voortgang van het programma komt geven binnen jouw organisatie? Dan kun je contact opnemen met programmamanager Marian van Leeuwen of ondersteuner Aimée Terwisscha.