Skip to content

Zorglandschap jeugd

Illustratie zorglandschap jeugd

Een aantal jaar terug constateerden de Flevolandse gemeenten en zorgaanbieders dat het zorglandschap voor jeugdhulp op slot zit. Het hulpaanbod past onvoldoende bij de behoeften in de individuele gemeenten en de regio. De in- en uitstroom uit de 24-uursopvang stagneert. Het ontbreekt aan een goed en intensief aanbod van jeugdhulp dichtbij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving. En de situatie van het hele gezin (inclusief thema’s als huisvesting, werk, schulden, beperkingen, verslavingen en huiselijk geweld) kan beter bij de oplossing van problemen worden betrokken.

Er zijn lokaal meer ruimte, expertise en middelen nodig om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen. Om dit samen voor elkaar te krijgen, is het programma ontwikkeling zorglandschap jeugd Flevoland opgezet. Op deze pagina delen we nieuws en relevante documenten vanuit het programma.

Vragen stellen of ideeën meegeven?

Heb je vragen over het programma zorglandschap jeugd? Wil je iets meegeven voor een project of het programma als geheel? Wil je op een onderdeel een actieve rol vervullen? Of wil je dat iemand een mondelinge toelichting op de voortgang van het programma komt geven binnen jouw organisatie? Dan kun je contact opnemen met de programmateamleden: