Meer dan zeven dagen

Als het seksueel geweld langer dan zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden, zien we dit niet als directe oorzaak van een crisissituatie. Bovendien is forensisch sporenonderzoek niet meer mogelijk. Daarmee vervalt een belangrijke reden om het Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek te benaderen. Kies een andere (vermoedelijke) hoofdoorzaak van de crisis.

Mogelijk kan het Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088 - 002 99 12) wel ondersteunen bij overige hulpverlening rond het doorgemaakte geweld. Het is ook mogelijk om te bellen met Veilig Thuis Flevoland (088 - 222 05 00).