Skip to content

Beschermd wonen in beweging

Bijeenkomst beschermd wonen in beweging

Het lectoraat GGZ en Samenleving van Hogeschool Windesheim onderzoekt via actieleren hoe we cliënten, hun familie, professionals en buurtbewoners het beste kunnen begeleiden en faciliteren bij het ‘gewoon thuis wonen’ (de ambulantiseringsopgave). Dit gebeurt via het project Beschermd wonen in beweging, dat is gestart in Dronten en Noordoostpolder. Urk, Almere en Lelystad treffen voorbereidingen. 

Het lectoraat gaat niet aan vergadertafels zitten om oplossingen te bedenken op papier: “Wij werken vanuit de basis met de mensen in de praktijk. Dwars door de systemen heen. We gaan op bezoek, maken foto’s,  wandelen, drinken koffie. We brengen partijen en mensen samen die in het gewone leven zelden met elkaar praten."

We doen het samen

"We werken met een bepaalde methode: participatief actieonderzoek. We doen het samen. Eerst halen we de ‘stemmen’ op van de verschillende partijen: we praten met bewoners in beschermde woonvormen, met de begeleiders, met bezoekers van activiteitencentra, medewerkers van de woningcorporatie, welzijnswerk, ambtenaren, gidsen, buren, de huurdersvereniging, ervaringsdeskundigen, enzovoort.  We gebruiken hiervoor creatieve methodes. Dat helpt vaak om zaken duidelijker te maken."

"Zo werken we samen met alle betrokkenen aan een beter begrip en aan de integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijken en buurten. Dit is van belang, omdat bewoners van beschermde woonvormen steeds vaker doorstromen naar zelfstandig wonen. Dat is spannend en een uitdaging voor bewoners en begeleiders, maar ook voor buren en buurten, voor woningcorporaties en wijkteams.” 

Benieuwd naar hoe het project tot nu toe uitpakt in de verschillende gemeenten? Bekijk de informatie van Dronten, Noordoostpolder en Urk, Almere en Lelystad.

Warme pauze

“Vanwege het coronavirus is het project nu in een pauzestand gezet. Het is een ‘warme pauze’: er blijft contact via de mail en via appgroepen. In Dronten hebben deelnemende cliënten bijvoorbeeld een appgroep. Zij ontwikkelen zich in een training als ervaringsdeskundige belangenbehartigers. De eerste labbijeenkomst in Dronten was veelbelovend. Er waren direct al plannen waar aan gewerkt kon worden, bijvoorbeeld een nieuwe plek voor het activiteitencentrum Leeuwen’Art, waarin ook de woningcorporatie een plek heeft. De ideeën kunnen nu via digitaal contact verder vorm krijgen. Als fysiek contact weer mogelijk is, gaan de labs weer verder aan de slag.”

Auteur: Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving