Skip to content

Actieprogramma Weer Thuis

Flatgebouw

We werken met verschillende zorgaanbieders en woningcorporaties samen binnen het landelijke actieprogramma ‘Weer thuis’. Binnen dit actieprogramma maken we afspraken over het zo normaal mogelijk kunnen wonen in de wijk. We organiseren sessies met zorgaanbieders om te verkennen en te organiseren hoe we uitstroom uit het beschermd wonen bevorderen en hoe we voorkomen dat mensen überhaupt beschermd wonen nodig hebben. Zo krijgt de visie uit het regionaal kader concreet vorm in de praktijk.