Skip to content

Zorglandschap Wmo

In het Regionaal Kompas staan de ambities van de zes Flevolandse gemeenten voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners in de periode 2018-2020. Als onderdeel daarvan vindt er een verkenning plaats naar het zorglandschap voor kwetsbare inwoners. Beoogde resultaten zijn:

  • een overzicht van aantallen kwetsbare inwoners en hun ondersteuningsbehoeften;
  • een overzicht van intramurale voorzieningen, doorlooptijden en wachttijden;
  • een overzicht van huidige co√∂rdinerende taken van gemeente Almere (inclusief bekostiging);
  • een overzicht van mogelijke samenwerkingsvormen;
  • aanpassing van lokale ondersteuning aan de eisen van een meer inclusieve samenleving.

De volgende stap is het concretiseren van de ambities uit het Regionaal Kompas in regionale en lokale uitvoeringsafspraken. Samen met aanbieders, inwoners en andere betrokkenen beschrijven we hoe, door wie, op welke termijn en tegen welke kosten de ambities kunnen worden gerealiseerd. De lokaal en regionaal gecontracteerde aanbieders vormen samen het zorglandschap. Samen met die aanbieders werken we via een actiegerichte aanpak aan de gewenste veranderingen.