Skip to content

Symposium 'Volgende versnelling'

In Flevoland willen we dat alle jeugdigen en gezinnen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min mogelijk onderbrekingen.

Tijdens een interactief symposium op vrijdag 23 november 2018 deelden we actuele ontwikkelingen en prikkelden we de aanwezigen om mee te gaan in de volgende versnelling van samen veranderen en verbeteren. Hoe help jij mee om een tandje bij te zetten voor de jeugdigen en gezinnen in onze regio? Het symposium bood een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met andere professionals die actief zijn in Flevoland. Wil je de presentaties van de plenaire programmaonderdelen en de workshops nog een doornemen? Of wil je de posters uit de posterparade en de tekeningen van Felix Guérain nog eens op je gemak bekijken? Dat kan! Ze zijn hieronder te vinden via het tabje 'Presentaties en andere documenten'. Lees ook een korte impressie van de dag.

Programma

De dag was gevuld met praktijkverhalen van professionals en jeugdigen, interactieve workshops en uitwisselingen tussen deelnemers. Het programma zag er als volgt uit: 

 • 09.00 - 09.30 uur: Inloop
 • 09.30 - 09.50 uur: Welkomstwoord door dagvoorzitter Jan Menting (landelijk ambassadeur van het zorglandschap specialistische jeugdhulp) en wethouders Nelly den Os en Aldrik Dijkstra (namens de regio Flevoland).
 • 09.50 - 10.20 uur: Inspiratielezing door Annemarie van Dalen (organisatie-antropoloog gepromoveerd op zorgvernieuwing). Zij nam ons op mee in een visie op vakmanschap waarin de vraag van cliënten en de regelruimte van professionals centraal staan.
 • 10.30 - 11.20 uur: Keuze uit zes workshops.
 • 11.30 - 12.25 uur: Transformeren in de volgende versnelling. Over de transformatieplannen voor de komende jaren. Lokaal moet het gebeuren. De zes Flevolandse gemeenten zijn in beeld gebracht in een minidocumentaire. De organisatie ExpEx presenteerde hoe het werken met ervaringsdeskundigen bijdraagt aan de volgende versnelling.
 • 12.30 - 13.00 uur: Lunch. Parallel vond het regionaal bestuurlijk partijenoverleg plaats tot 13.45 uur.
 • 13.00 - 14.00 uur: Posterparade: deelnemers lieten zich inspireren door allerlei posters met inzichten en vernieuwende werkwijzen uit Flevoland
 • 14.00 - 14.50 uur: Keuze uit zes workshops.
 • 15.00 - 17.00 uur: De dag in beeld. Tekenaar Felix Guérain gaf een impressie van het symposium.  Vervolgens kon je napraten met andere deelnemers tijdens de netwerkborrel.

Workshops

Tijdens de twee workshoprondes hadden deelnemers de keus uit de volgende zes workshops:

 • Toegang tot jeugdhulp: wat weten en willen we? In deze workshop blikken we kort terug: hoe was de toegang tot jeugdhulp voor 2015 geregeld? En waarom wilden we dat ook alweer anders? Vervolgens staan we stil bij hoe we er nu voor staan. Via actieleren is onderzocht wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen de Flevolandse gemeenten. Wat zijn essentiële factoren voor de toegang? En hoe kunnen we opgedane kennis benutten om te komen tot meer passende hulp aan jeugdigen en gezinnen? De workshopleiders zijn Quirien van der Zijden (Associatie Wijkteams) en Jeanet van de Korput (Windesheim Flevoland).
 • Actieleren in de 24-uurszorg: wat zijn de volgende stappen? Vijf zorgaanbieders hebben deelgenomen aan actieleeronderzoek om de doorstroom in de 24-uurszorg te versnellen. Wat heeft dit opgeleverd? En wat merken cliënten en professionals van wat er met de aanbevelingen is gedaan? We delen veelbelovende strategieën uit het onderzoek en gaan in gesprek over hoe we die strategieën breder kunnen toepassen. Daarnaast staan we stil bij een veelgenoemd knelpunt: gefragmenteerde hulp leidt tot breekpunten in trajecten van jeugdigen. Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor meer vloeiende verbindingen tussen residentiële en ambulante hulp? De workshopleiders zijn Charlotte Vissenberg en Pamela Jakobs (Windesheim Flevoland).
 • Hoe helpen we ook jongeren in de jeugdhulp aan een diploma? Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp beter samenwerken als jongeren (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen? Twee jongeren met ervaring in de jeugdhulp en de jeugd-ggz vertellen over hun schoolcarrière. Wat ging goed en heeft ze geholpen? En wat juist niet? We bespreken wat we kunnen leren van deze ervaringen. We kijken ook naar de aanpak in Zweden waar gedragsdeskundigen van de school en de jeugdhulp samen met jongeren en ouders een integraal plan maken als thuis wonen (tijdelijk) niet meer lukt. De workshopleider is Fietje Schelling (ExpEx).
 • Ben jij klaar om te werken met JIM? Wie en wat is JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)? JIM is een persoon, een manier van werken en een visie. En het is een nieuwe manier om het informele netwerk van een jongere bij de geboden hulp te betrekken. JIMs zijn er, maar hoe gaan wij als professionals eigenlijk met JIM om? Wat vraagt het van ons? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we hierover in gesprek. De workshopleider is Suzanne de Ruig (JIM).
 • Hoe werken we samen aan veiligheid? De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. Maar wat verandert er precies? Wat betekent dit voor jou en jouw organisatie? En wat kan je verwachten van Veilig Thuis? In deze workshop gaan we interactief en praktijkgericht met de meldcode aan de slag. De workshopleider is Tessa Honing (Veilig Thuis Flevoland).
 • Mooiere resultaten met echte doelen? Het samen met jeugdigen en ouders formuleren van echte doelen kan leiden tot grotere tevredenheid, betere resultaten en goedkopere hulpverlening. Maar hoe kom je tot die echte doelen? Zijn we het er eigenlijk wel over eens wat doelen 'echt' maakt? Hoe weten we dat doelen haalbaar zijn? Hoe voorkomen we dat we vooral met de doelen van ouders werken? En welke bijdrage kan het maken van een verklarende analyse spelen? De workshopleiders zijn Jana Knot (Rijksuniversiteit Groningen/Molendrift) en Hilde Tempel (Accare).

Accreditatiepunten

Voor het symposium is accreditatie aangevraagd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Voor deelnemers is het daardoor mogelijk om zes bijscholingspunten te ontvangen. Heb je jouw registratienummer nog niet doorgegeven bij aanmelding voor het symposium? Dan kun je dit alsnog doen via jhmviejou@almere.nl

Op de hoogte blijven?

Aanmeldformulier ontwikkelingen Flevolandse jeugdhulp

Ontvang nieuws en uitnodigingen rond de Flevolandse jeugdhulp
Fietser