Skip to content

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

"Belangrijk dat ouders echt de regie gaan voeren"

25 september 2019

“In de transformatie van de jeugdhulp vind ik het heel belangrijk dat ouders aan tafel komen met de jeugdhulpaanbieders en de gemeente. Samen moeten we tot een goed plan komen waarin de ouders met hun hulpvraag centraal staan.” Het zijn de woorden...

Lees meer...

Samen leren van complexe casuïstiek

25 september 2019

Hoe ga je het meest effectief om met complexe casuïstiek? Sinds mei is in Flevoland de regionale experttafel jeugd actief. Zijn er lokaal geen passende oplossingen voor lastige opvoed- en opgroeivragen, dan is de experttafel aan zet. Marjolein Duin...

Lees meer...

KINGS komt naar Flevoland

11 juli 2019

Accare en Vitree (als onderdeel van het samenwerkingsverband Vitree, Intermetzo en ’s Heeren Loo) gaan begin 2020 het behandelprogramma KINGS (Kind IN Gezond Systeem) aanbieden in Flevoland. Dit is een specialistische gezinstraumabehandeling die...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.