Skip to content

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

Alleen samen maken we het veiliger

11 juli 2019

De Flevolandse gemeenten, Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming werken samen aan het duurzaam waarborgen van de veiligheid van inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld en...

Lees meer...

Actieleren bij Perspektiev

10 juli 2019

Gedragsdeskundigen van jeugdhulporganisatie Perspektiev hebben een actieleertraject uitgevoerd samen met Accare en Windesheim Flevoland. Het doel: achterhalen welke factoren helpen (of juist niet) bij de in-, door- en uitstroom in de 24-uurszorg. In...

Lees meer...

Perspectiefregie in de praktijk

10 juli 2019

Kinderen en jongeren met meervoudige problemen hebben vaak te maken met verschillende hulptrajecten. Parallel aan elkaar of volgtijdelijk. En gericht op het individu of juist op het hele gezin. Twee jaar geleden kwamen er signalen uit de praktijk...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.