Skip to content

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

Feestelijke certificaat-uitreiking Flevolandse ExpEx

3 februari 2020

Een groep van negen Flevolandse ExpEx heeft hun certificaat van de training ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp’ in ontvangst genomen. De feestelijke uitreiking vond plaats bij jeugdcentrum URBN Village in Lelystad. De negen jongeren...

Lees meer...

Flevoland heeft 90 nieuwe pleeggezinnen nodig

31 oktober 2019

Er zijn dringend meer nieuwe pleegouders nodig. Tenminste 3.500 per jaar. Deze oproep doet Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de pleegzorg die deze week plaatsvindt. Het aantal nieuwe pleegouders neemt al jaren af. Dit heeft tot gevolg dat het...

Lees meer...

Van jongere in de jeugdhulp naar hoopverlener

27 september 2019

Eind september is de eerste groep jongeren gestart met de training tot ervaringsdeskundige (ExpEx). Het gaat om jongeren die in hun jeugd voor pittige uitdagingen hebben gestaan, zoals uithuisplaatsing, verslaving, uitval op school, psychische...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.