Skip to content

Regio Flevoland

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

Uitbreiding gezinshuizen en versterking pleeggezinnen

7 april 2020

In onze regio willen we dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen wonen en opgroeien. Daarom zet het samenwerkingsverband Jeugdhulp met verblijf onder andere in op het versterken van pleeggezinnen. Afgelopen jaar zijn er trainingen gestart voor pleeg-...

Lees meer...

Subsidie regionale kenniswerkplaats jeugd gehonoreerd

6 april 2020

Flevoland start een eigen kenniswerkplaats gericht op preventie van risico’s en problemen voor jeugdigen en gezinnen. ZonMw heeft de Flevolandse aanvraag positief beoordeeld. De kenniswerkplaats start dit voorjaar en duurt vier jaar. Binnen de...

Lees meer...

Jeugdhulpregio Flevoland en Samen Veilig zetten samenwerking voort

12 maart 2020

De jeugdhulpregio Flevoland en Samen Veilig Midden-Nederland (kortweg: SAVE) hebben hun samenwerking verlengd. Er is een meerjarige overeenkomst van kracht die loopt tot in ieder geval 2023. Betrokkenen bij de Flevolandse jeugdbescherming en...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.