Regionaal Kompas

In het Regionaal Kompas staan de ambities van de zes Flevolandse gemeenten voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners in de periode 2018-2020. De inwoners over wie het document gaat, kampen vaak (tijdelijk of structureel) met meervoudige en weerbarstige problemen die elkaar nogal eens versterken. Ze verliezen hierdoor hun zelfredzaamheid of de controle over hun gedrag. Dit vraagt om passende en samenhangende ondersteuning die de situatie van een persoon centraal stelt.

Naar een meer inclusieve samenleving

Met het Regionaal Kompas willen de gemeenten verder werken aan een meer inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waarin inwoners meedoen en meetellen – ook al hebben ze beperkingen of problemen – en waarin ze zo veel mogelijk eigen regie op hun leven houden. Ze hebben waar mogelijk een vorm van dagbesteding of (vrijwilligers)werk en krijgen passende, laagdrempelige ondersteuning die zo veel mogelijk plaatsvindt in de eigen omgeving.

Voorkomen, signaleren en aanpakken

We zetten zo veel mogelijk in op het voorkomen, signaleren en aanpakken van problemen. Ondersteuning kan alle levensdomeinen beslaan (in ieder geval wonen,  gezondheid, werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of onderwijs, het sociale netwerk en financiën), is zo gewoon mogelijk en zo specialistisch als noodzakelijk. Mensen die het nodig hebben, krijgen opvang en begeleiding in een instelling. Waar nodig zijn snelle ingrepen mogelijk. Geweld in afhankelijkheidsrelaties stopt zo vroeg mogelijk en er is ondersteuning beschikbaar bij crisissituaties.