Direct naar paginainhoud

Vertellen om te verbeteren

Doorlopend ervaringen delen is belangrijk in verandertrajecten zoals we die binnen de Flevolandse jeugdhulp doormaken. Verhalen verbinden en zetten mensen in beweging. Dit jaar staat het thema veerkracht centraal in de verhalen die we elkaar vertellen. Bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse regionale jeugdsymposium en in een beschouwing op de eerste maanden van de coronacrisis. En nu ook in een brochure over veerkracht binnen het jeugdhulpstelsel zelf. Hoe veerkrachtig zijn ons stelsel en de mensen daarbinnen? En wat brengt dat ons?

De brochure ‘Vertellen om te verbeteren’ is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Flevolandse (pleeg)ouders, jongeren, jeugdhulpaanbieders, gemeenten en Hogeschool Windesheim. Het komt mede voort uit de Flevolandse deelname aan het landelijke traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. We evalueren en verbeteren op basis van concrete ervaringen uit de jeugdhulp. Ook in dit traject staat het thema veerkracht centraal. Een blijvend relevant begrip, want het gaat over wat gezinnen, professionals en netwerken aankunnen en hoe zij lastige situaties het hoofd weten te bieden.

Greep uit gedeelde verhalen

Via een digitaal vertelpunt verzamelen we anonieme voorbeelden waarin mensen zich veerkrachtig voelden, waarin hun veerkracht werd versterkt, of waarin er juist te vaak een beroep werd gedaan op hun veerkracht. In de brochure ‘Vertellen om te verbeteren’ vertellen verschillende mensen hun eigen praktijkvoorbeeld. Je leest bijvoorbeeld een verhaal van een Flevolandse pleegouder, ervaringsdeskundige jongeren (ExpEx), verschillende hulpverleners en wethouder Roelie Bosch (gemeente Almere). We laten ook zien hoe veerkracht een plek krijgt in onderzoek en samenwerkingen.

Wil jij jouw eigen Flevolandse jeugdhulpverhaal delen? Dat kan nog steeds! Hoe meer ervaringen, hoe beter we patronen kunnen ontdekken die helpen om de Flevolandse jeugdhulp te verbeteren. We horen graag van je.