Direct naar paginainhoud

“Ik voelde me gehoord” - interview gedragsdeskundige Sietske Saveur

Sietske Saveur is gedragsdeskundige voor Triade-Vitree. De zorginstantie fuseerde twee jaar geleden en houdt zich bezig met gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Saveurs vakgebied is de behandeling van voorschoolse groepen: kinderen van 3 tot 6 jaar. Het gaat dan vooral om kinderen die iets meer nodig hebben om aan het onderwijs te beginnen. Denk aan ontwikkelachterstanden, moeite met spraak, problemen met hechting of het functioneren in een groep.

Inmiddels werkt Sietske drie jaar in Almere bij Papageno; daarvoor was ze verbonden aan Triade in de Noordoostpolder. “Als gedragsdeskundige ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling van de kinderen. Ik stem de behandeling af met de groepsleiders. We werken volgens Gezin Centraal, dat gaat uit van de hulpvraag van ouders. De samenwerking met ouders is essentieel voor de behandeling, want als er thuis geen aandacht aan besteed wordt, gaat het moeilijk.”

Advies bij complexe hulpvragen

De behandeling verschilt per situatie en per kind. Meestal probeert Saveur een oplossing te zoeken binnen haar eigen netwerk. In een enkel geval is er meer nodig, omdat er in de regio geen ruimte is. De Experttafel kan dan uitkomst bieden. Professionals uit diverse disciplines adviseren over passende hulp aan kinderen en jongeren bij complexe zorgvragen. Saveur: “De aanleiding was een ingewikkelde casus. Een kind zat bij ons niet op zijn plek qua behandeling. We hebben heel veel geprobeerd met externe partijen, maar opname in de regio lukte niet. Jeugdgezondheidzorg Almere stelde voor om dit in te brengen bij de Experttafel. Zij kennen weer andere organisaties en andere mogelijkheden dan wij.”

Advies

Ze was heel tevreden over het verloop. “Ik voelde me gehoord. Ze stelden kritische vragen en daarna kwam er een advies waarin ik me erg kon vinden. De ouders ook, toen ik ze vertelde dat hun kind in aanmerking kwam voor uitgebreid psychiatrisch onderzoek. Ik begrijp nu dat het uitgangspunt is dat de jongere en ouders betrokken bij het overleg zijn, maar dat dat niet in alle gevallen gerealiseerd kan worden. In deze situatie waren de ouders niet aanwezig bij het overleg; dat ben ik niet gewend. Ik ben wel benieuwd waarom daar in dit geval voor gekozen is. Als ze er bij waren geweest, was het direct helder geweest. Dat zal niet in alle gevallen handig zijn, maar in dit geval had het wel gekund.”

Of ze de volgende keer weer gebruikmaakt van de Experttafel? “Ik zal eerst kijken wat ik zelf kan doen, maar achteraf denk ik dat het wel goed zou zijn geweest ze eerder te benaderen in dit soort gevallen. Ik zal dan meer navragen of de betrokken ouders en jongere bij het overleg aanwezig kunnen zijn.”