Skip to content

Wie doet wat bij weglopende jongeren?

14 mei 2019

Regelmatig lopen jongeren weg uit jeugdhulpinstellingen of keren niet terug na verlof. Buiten wacht mogelijk gevaar: loverboys, drugs, verkeerde vrienden. Daarom zet de politie bij een melding vaak flink veel capaciteit in. Soms volkomen terecht, omdat er een direct risico is voor de veiligheid van de jongere of de omgeving. In andere gevallen is er echter weinig reden om aan te nemen dat er iets mis gaat. Bijvoorbeeld omdat bekend is dat een jongere regelmatig ‘even gaat chillen’ buiten de instelling. De Flevolandse politie, Veilig Thuis Flevoland en de instellingen voor jeugdhulp met verblijf hebben samenwerkingsafspraken gemaakt om bij elke weglopende jongere te komen tot een goede risico-inschatting en bijbehorende acties.

In de samenwerkingsafspraken onderscheiden de partijen drie risiconiveaus:

  • Code groen: er zijn weinig zorgen over de veiligheid van de weggelopen jongere en zijn of haar omgeving. De jeugdhulpinstelling overlegt met de ouder(s) en/of (gezins)voogd en handelt volgens het eigen protocol voor vermissingen. Er is (nog) geen melding van vermissing bij de politie.
  • Code oranje: er is onduidelijkheid over de risico’s voor de weggelopen jongere en zijn of haar omgeving. Er is informeel overleg tussen de jeugdhulpinstelling en de politie. Dit kan leiden tot een actief afwachtend beleid of een officiële melding van vermissing.
  • Code rood: er is een direct risico of gevaar voor de jongere en zijn of haar omgeving. De jeugdhulpinstelling licht de ouder(s) en/of (gezins)voogd in en meldt de vermissing bij de politie. De politie schat in of ze overgaat tot actieve opsporing van de jongere.

De samenwerkingsafspraken maken duidelijk wat de jeugdhulpinstellingen en de politie bij elk niveau van elkaar kunnen verwachten. Ze zijn een aanvulling op (en dus geen vervanging van) interne protocollen van de afzonderlijke instellingen. Die zijn doorgaans veel gedetailleerder en bevatten informatie gericht op de specifieke functies en doelgroepen van de instelling (psychiatrie, jeugdbescherming, etc.).

Cor Anneveldt van jeugdhulpinstelling GGZ Centraal/Fornhese en mede-ontwikkelaar van de samenwerkingsafspraken: “Het is mooi om te zien dat we tijdens de fase van het bedenken van de afspraken al meteen effect zagen op de inzet van de politie. De reflex veranderde om bij een weggelopen jongere direct contact op te nemen met de politie. Men ging zich gerichter afvragen: wat gaan we doen en wie bellen we dan?”

De samenwerkingsafspraken rond weglopende jongeren zijn onderdeel van het project Crisishulp op orde binnen het zorglandschap jeugd Flevoland.