Skip to content

Van jongere in de jeugdhulp naar hoopverlener

27 september 2019

Eind september is de eerste groep jongeren gestart met de training tot ervaringsdeskundige (ExpEx). Het gaat om jongeren die in hun jeugd voor pittige uitdagingen hebben gestaan, zoals uithuisplaatsing, verslaving, uitval op school, psychische problemen en/of het meemaken van een vechtscheiding. Ze hebben een rugzak vol ervaringen die ze kunnen inzetten om de jeugdhulp te verbeteren. En daar is het hen om te doen: de ellende die zijzelf hebben gehad, ombuigen tot iets positiefs voor jongeren nu en later.

Training

Dit najaar volgen de jongeren een training van twaalf weken. Hierin kijken ze naar hun eigen ervaring en die van de mede-cursisten. Hoe zet je je kennis en ervaring op een juiste manier in tijdens de begeleiding van andere jongeren of in het geven van advies aan organisaties? Hier gaat de training op in. Het enthousiasme voor de training was zó groot, dat er een wachtlijst voor een tweede training is aangemaakt. In totaal zijn nu twaalf heel gemotiveerde jongeren uit heel Flevoland gestart.

De ExpEx als hoopverlener en adviseur

Volgens planning zijn de ExpEx half december getraind. De samenwerking tussen de ExpEx als hoopverlener voor andere jongeren, of als gesprekspartner/adviseur voor hulpverleners en organisaties kan dan echt plaatsvinden. ExpEx zijn er dus voor beide groepen: voor jongeren en voor professionals en beleidsmakers. Mooi weetje: ook al zijn de ExpEx nog niet getraind, de eerste aanvragen komen al sinds het voorjaar binnen.

ExpEx inzetten?

Wil je meer informatie over het samenwerken met ExpEx en/of de toekomstige mogelijkheden binnen jouw eigen netwerk? Neem contact met op met Esther de Ruigh (e.deruigh@cmo-flevoland.nl of 0320-244259) of kijk op de website van ExpEx.

Initiatief van…

http://www.expex.nl

Het initiatief voor ExpEx Flevoland is genomen door het programma zorglandschap jeugd Flevoland, hogeschool Windesheim en CMO Project & Advies. Met een werkgroep vol ambassadeurs werkzaam in de jeugdhulp in Flevoland zetten we de nabije en verdere toekomst van ExpEx in Flevoland neer.