Skip to content

Uitbreiding gezinshuizen en versterking pleeggezinnen

7 april 2020

In onze regio willen we dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen wonen en opgroeien. Daarom zet het samenwerkingsverband Jeugdhulp met verblijf onder andere in op het versterken van pleeggezinnen. Afgelopen jaar zijn er trainingen gestart voor pleeg- en gezinshuisouders: systeemgericht werken, video- interactiebegeleiding gehechtheid en zorg voor het getraumatiseerde kind. We streven ook naar uitbreiding en meer diversiteit van pleeggezinnen en gezinshuizen.

Er zijn inmiddels twee nieuwe gezinshuizen gestart. Die zijn in totaal goed voor elf plaatsen. Verder is een pleeggezin uitgebreid met twee gezinshuisplekken. Gezinshuisvader geeft in een interview een mooi inkijkje in het leven in een gezinshuis. Samen met zijn vrouw Karen, hun familie en de betrokken hulpverleners zorgt hij voor een stabiele, liefdevolle en ‘zo thuis mogelijke’ situatie: "Onze visie is dat we niet inspelen op de problemen, maar ons juist richten op hun talenten. We zorgen dat ze zich daarin kunnen ontwikkelen. Daardoor gaan ze stralen."