Skip to content

Subsidie regionale kenniswerkplaats jeugd gehonoreerd

6 april 2020

Flevoland start een eigen kenniswerkplaats gericht op preventie van risico’s en problemen voor jeugdigen en gezinnen. ZonMw heeft de Flevolandse aanvraag positief beoordeeld. De kenniswerkplaats start dit voorjaar en duurt vier jaar. Binnen de kenniswerkplaats staan drie onderling verbonden thema’s centraal:

  1. Preventie in de eerste duizend dagen van het leven
  2. Preventie van overdracht van problemen van ouders op kinderen
  3. Integraal samenwerken in preventie rondom multiprobleemgezinnen 

Ouders en jongeren krijgen een actieve rol. Zij hebben de volgende wensen geuit:

  • Het moet concrete handvatten opleveren, voor zowel ouders als professionals.
  • We moeten eerder ingrijpen om problemen te voorkomen.

Het thema preventie komt onder andere voort uit het inzicht dat uit huis geplaatste kinderen eerder soms pas te laat of niet de juiste ondersteuning en begeleiding hebben gekregen. De Flevolandse gemeenten vinden dat er meer aandacht moet komen voor preventie en willen de kenniswerkplaats hiervoor benutten. Naast de gemeenten nemen organisaties voor jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp deel. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van acht instellingen: de jeugdhulpregio Flevoland, CMO Flevoland, JGZ Almere (inclusief Preall geboortezorg), GGD Flevoland, Icare, Vitree en Hogeschool Windesheim (lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg).