Skip to content

Samen leren van complexe casuïstiek

25 september 2019

Hoe ga je het meest effectief om met complexe casuïstiek? Sinds mei is in Flevoland de regionale experttafel jeugd actief. Zijn er lokaal geen passende oplossingen voor lastige opvoed- en opgroeivragen, dan is de experttafel aan zet. Marjolein Duin van GGD zit de Flevolandse tafel voor. Ook elders in het land zijn dergelijke tafels opgezet. Onlangs kwamen ruim zestig expertteamleden uit het land samen om workshops te volgen en afspraken te maken om nog meer van elkaar te leren.

Grote variatie

De opbrengsten van de landelijke kennisdeling zijn te vinden op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een belangrijke conclusie is dat de variatie aan experttafels groot is. Dat is ook niet gek, want elke regio heeft zijn eigen kenmerken en context. Marjolein Duin: “Door het kleine aantal gemeenten en aanbieders weten we elkaar in Flevoland relatief goed te vinden. Mensen kennen elkaar. Dat maakt de samenwerking laagdrempelig.”

Triple-loop-leren

Marjolein Duin: “Bijzonder inspirerend tijdens de expertteamdag vond ik het verhaal van Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. Zij onderscheidt drie vormen van leren: single-loop: volgen we de regels en procedures goed? Double-loop: doen we de goede dingen? En triple-loop: hoe bepalen we of we de goede dingen doen? Kort gezegd: bij single-loop gaat het over wat je doet, bij double-loop over hoe je het doet en bij triple-loop leren waarom je het doet. Het ene niveau is niet per definitie beter dan het andere. Is er snel actie nodig, dan kan single-loop-leren voldoende zijn. Maar wil je echt structureel gedrag aanpassen, dan is het nodig om stil te staan, te reflecteren en evalueren, het gesprek aan te gaan en patronen te onderzoeken. Dit niveau van leren is waar de situatie in de jeugdhulp om vraagt. En het past heel goed bij het actieleren en het werken aan stevig vakmanschap waar we in Flevoland op inzetten.”