Skip to content

Samen eropaf bij crisismeldingen

20 mei 2019

Na een periode van voorbereiding is het officiële pilotjaar een feit: GGZ Centraal, Veilig Thuis Flevoland en GGD Flevoland werken vanaf 1 mei samen als integraal crisisteam 0-100 jaar. Dankzij deze samenwerking is het team gespecialiseerd in acute psychiatrische problemen, huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling, verward gedrag, zorgwekkende zorgmijders, jeugd- en opvoedproblemen en combinaties hiervan.

Het crisisteam richt zich op het verminderen van de crisis, veiligheidsafspraken, herstel van rust, afspraken ter overbrugging tot de eerstvolgende werkdag en zo nodig overdracht aan een regievoerende partij. Het team is 24/7 bereikbaar via de bestaande meldpunten en bereikbaarheidsdiensten (zie ook deze flyer). Als de situatie daar om vraagt, roepen de medewerkers de kennis of hulp in van andere partijen. Zo bieden ze samen de beste hulp.

Medewerkers van GGZ Centraal en Veilig Thuis Flevoland zitten overdag fysiek bij elkaar met faciliteiten als een beoordelingskamer en klinische functies. Hierdoor is het mogelijk om snel in passende samenstelling op een crisissituatie af te gaan en de melding een passend vervolg te geven. 

Gebouwd op praktijkervaring

Wethouder Jerzy Soetekouw (Almere) gaf namens de regiobestuurders het startsein voor het pilotjaar:  “Het crisisinterventieteam is gebouwd op de ervaringen van de deskundigen, op de lessen die zij de afgelopen jaren in hun praktijk hebben geleerd. Het team is vanuit de praktijk ontwikkeld. De professionals slaan de handen ineen om snel en deskundig hulp te geven aan mensen in nood. Dat verdient een groot compliment aan alle betrokkenen. De pilot loopt een jaar. Ik hoop en verwacht dat we deze hulp op maat ook in de daaropvolgende jaren kunnen voortzetten.” 

Tijdens de pilot vindt er actiegericht evaluatieonderzoek plaats (actieleren). Dat is onderzoek waarbij de betrokkenen leren en reflecteren door te doen.

Het proces om te komen tot een regionaal crisisinterventieteam 0-100 jaar is onderdeel van het project Crisishulp op orde binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland.