Skip to content

Regionale experttafel jeugd Flevoland van start

8 april 2019

Op 2 mei komt het kernteam van de regionale experttafel jeugd Flevoland voor het eerst bij elkaar. In deze kerngroep zitten gedragsdeskundigen, psychiaters en jeugdhulpverleners van Accare, GGZ Centraal/Fornhese, Samen Veilig Midden-Nederland, het samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf en de lokale toegangen van de gemeenten. De voorzitter, Marjolein Duin, is afkomstig van GGD Flevoland.

Doel

De experttafel geeft advies vanuit de inhoud bij casuïstiek die het jeugddomein overstijgt en waarvoor lokaal geen passende oplossingen zijn gevonden. Dit advies gaat naar de inbrenger (de lokale toegang of de gecertificeerde instelling). In het advies staat het perspectief voor het kind en het gezin centraal.

Landelijk netwerk

In alle jeugdhulpregio’s is inmiddels zo'n regionale experttafel gestart of in voorbereiding (zie ook de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Hierdoor heeft Nederland een landelijk expertisenetwerk. De uitgangspunten die gelden, zijn:

  • De bespreking is met ouders en kind(eren) in de gemeente van herkomst (casuïstiek ingebracht door een gecertificeerde instelling kan hierop een uitzondering zijn).
  • De samenstelling van de experttafel wordt situationeel bepaald.
  • Er is aandacht voor de verbinding met het onderwijs.
  • De regie op de casus ligt bij de lokale toegang.
  • De experttafel regelt geen plek voor het kind, maar voorziet de lokale toegang of de gecertificeerde instelling van een passend advies.

Leercirkel

Naast consultatie en advies voor casuïstiek beoogt de experttafel ook als leercirkel een bijdrage te leveren aan onder andere productontwikkeling (innovatie), professionele ontwikkeling (professionalisering) en een verbeterde afstemming tussen de zes gemeentelijke lokale toegangen in Flevoland.

Frequentie

Vanaf mei 2019 komt het kernteam van de experttafel eens per twee maanden samen op de eerste donderdag van de maand. Wanneer de vraag toeneemt, wordt dit maandelijks.

Deelnemers bij casusbespreking

Voor de bespreking van een ingebrachte casus nodigt het kernteam deelnemers uit die van belang zijn voor de specifieke casus. Dat zijn in ieder geval vertegenwoordigers van de lokale toegang of de gecertificeerde instelling van de jeugdige.

Aanmelden

Iedere gemeente en gecertificeerde instelling heeft een eigen route afgesproken voor aanmelding bij de experttafel. De aangewezen functionaris(sen) kunnen een casus aanmelden bij Marjolein Duin. Haar contactgegevens zijn als volgt:

Wie is Marjolein Duin?

Voor de mensen die Marjolein Duin niet kennen: naast deze taak als onafhankelijk voorzitter, is zij vanuit de GGD werkzaam voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk als procesregisseur binnen het sociaal domein. Haar werkzaamheden zijn zeer vergelijkbaar met die van de brandpuntfunctionaris in Almere.