Skip to content

Op weg naar een integraal crisisteam 0-100 jaar

3 april 2019

GGD Flevoland, Veilig Thuis Flevoland en GGZ Centraal werken samen om een integraal crisisteam 0-100 jaar mogelijk te maken in onze regio. Op dit moment is er nog per sector en doelgroep, en soms ook per gemeente, een eigen crisisdienst, noodopvang en toegang tot crisishulp. Afgelopen maand legde de projectgroep een werkbezoek af aan Kennemerland in Noord-Holland. Dit gebeurde samen met vertegenwoordigers van de regiogemeenten, het programma zorglandschap jeugd Flevoland en een cliĆ«ntorganisatie. In Haarlem werden we gastvrij onthaald en hebben we met elkaar besproken wat we kunnen leren van de praktijk van Kennemerland.

Het integraal crisisteam in Kennemerland is gestart op 1 juli 2018. Het was de bedoeling om het team te bemensen met een aantal ketenpartners, met daaromheen een aantal te consulteren partijen. In de praktijk bemenst vooral Veilig Thuis Kennemerland de diensten. Dit is soms een behoorlijke belasting voor de organisatie. In Flevoland willen we starten met drie ketenpartners en hebben we geen aparte uitvoeringsorganisatie voor ogen.

Hoe groot is de vraag?

Kennemerland (600.000 inwoners) verwachtte vooraf inzet bij ongeveer zestig crisissituaties per jaar. In de praktijk blijken dit er twintig tot dertig per maand te zijn. Als we dit cijfer doortrekken naar Flevoland (ruim 400.000 inwoners), dan zouden wij op jaarbasis ongeveer tweehonderd crisisvragen kunnen verwachten. Waarschijnlijk ligt het aantal bij ons nog een stuk hoger, omdat de geestelijke gezondheidszorg onderdeel wordt van het Flevolandse crisisteam. In Kennemerland is dit geen onderdeel van de scope. Overigens verwachten we in Flevoland niet dat Veilig Thuis en GGZ Centraal bij alle crisismeldingen samen eropaf hoeven. In hoeveel gevallen dit wel nodig is, gaat de pilot dit jaar uitwijzen.

Hoe werkt het team?

Het integraal crisisteam in Kennemerland is 24 uur per dag bereikbaar en kan met twee mensen direct eropaf als een situatie daar om vraagt. Er is altijd een gedragswetenschapper beschikbaar om besluiten te kunnen nemen over in te zetten hulp en om de kwaliteit van de crisishulp te waarborgen. De meeste teamleden draaien naast de crisisdiensten ook bureaudiensten in de eigen organisatie. Hierdoor kan het voorkomen dat ze na een crisisinzet in de nacht nog een dag(deel) op kantoor actief zijn. Dit trekt een flinke wissel op de teamleden.

Gaat het crisisteam op een situatie af, dan zijn doorbraak, herstel en toeleiding de kernwoorden. De opdracht is om inwoners in een crisis binnen 72 uur toe te leiden naar passende hulp. Op werkdagen is het streven om dit binnen 24 uur te doen. De mogelijkheden voor overdracht aan andere organisaties blijken in de praktijk echter niet altijd aanwezig.

De medewerkers die we spraken, zijn heel gedreven en enthousiast over hun werk: ze worden gebeld en laten niet los tot er een passende oplossing is voor een inwoner. Overdracht tussen teamleden gebeurt zorgvuldig aan de hand van een vast format. Iedereen vult dit format in voor ze naar huis gaan, hoe zwaar de dienst ook was. Op korte termijn wil het team het fundament en de randvoorwaarden nog steviger neerzetten en de scope uitbreiden met de jeugd-ggz.

Welke aandachtspunten nemen we mee?

We waren onder de indruk van het werk van het integraal crisisteam Kennemerland en hebben een goed beeld gekregen van de kansen en valkuilen. Aandachtspunten die we onder andere meenemen gaan bijvoorbeeld over bevoegdheden van teamleden, gegevensverwerking, monitoring en financiƫn. Op naar een integraal crisisteam in Flevoland!

Het proces om te komen tot een regionaal crisisteam 0-100 jaar is onderdeel van het project Crisishulp op orde binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland.