Skip to content

Lezingen en workshops Flevo Academie Jeugd gaan online door

7 april 2020

De huidige periode vraagt om het zoeken van creatieve alternatieven voor geplande bijeenkomsten. Dat geldt ook voor de lezingen en workshops van de Flevo Academie Jeugd. De lezingen van Levi van Dam en Justine van Lawick gaan door en zijn online te volgen. Op 23 april vertelt Levi van Dam over het verleden, het heden en de toekomst van de jeugdhulp en denken we samen na hoe we de hulp voortdurend kunnen blijven verbeteren. Justine van Lawick is op 12 juni te zien en te horen over conflictscheidingen. Ze gaat onder andere in op het doorbreken van strijdspiralen en het loslaten van de illusie van controle.

Workshop verklarende analyse

In de komende tijd zijn er workshops over verklarende analyse gepland. Een verklarende analyse geeft inzicht in de samenhang van gezinsproblemen, het ontstaan en het voortbestaan ervan. Als een verklarende analyse vast onderdeel is van ieders behandeltraject, zijn we beter in staat te kijken naar het groter geheel. Hiermee voorkomen we symptoomgericht behandelen. Door de onderliggende factoren te behandelen, kun je daadwerkelijk het verschil maken.

Voor een verklarende analyse zijn geen standaard testinstrumenten. Het gaat om een manier van denken waarbij je factoren die van invloed zijn en de onderlinge verbanden inzichtelijk maakt. Hilde Tempel, behandelinhoudelijk regiomanager van Accare, geeft op 8 mei en 28 mei online workshops over dit thema.

Workshop waardevrij en objectief rapporteren

Implementatiedeskundige Peggy van Galen neemt je in een online workshop mee in de ins en outs van een zorgvuldige en waardevrije rapportage. Ze gaat onder andere in op de wettelijke uitgangspunten en de invloed van deze richtlijn op het schrijven van een rapportage. De workshop is online te volgen op 18 en 25 mei en 5 en 22 juni.