Skip to content

Kwartiermaken voor de Flevo Academie Jeugd

4 april 2019

Projectleider Saskia Mudde (Windesheim Flevoland) sprak de afgelopen maanden allerlei partijen over de start van de Flevo Academie Jeugd. Geanimeerde gesprekken over de noodzaak om ons vakmanschap binnen de jeugd- en gezinshulp te blijven ontwikkelen en om een aantrekkelijk werkklimaat voor professionals te creëren. De wil om met elkaar te blijven leren is er. De volgende thema’s zijn genoemd als kennisgebieden om te versterken:

  • Preventie en informele zorg
  • Goede triage aan de voorkant
  • Werken met doelen van jeugdigen en ouders
  • Complexe scheidingen
  • Stoppen met separeren in de gesloten jeugdzorg

In de loop van de tijd kunnen hier nog scholingsthema's bij komen. We zetten de methodiek van het actieleren van de afgelopen jaren voort binnen de Flevo Academie Jeugd. Op het thema ‘stoppen met separeren’ zijn we hier al mee begonnen bij Intermetzo. Later in het jaar start de samenwerking met ervaringsdeskundige jongeren (en op termijn ook ouders) binnen het actieleren. Zij nemen deel onder de vlag van ExpEx. Op 16 mei staat een startbijeenkomst gepland.

Aanvullend op de actieleersessies is er behoefte aan het breder openzetten van opleidingen voor jeugdhulpprofessionals binnen de regio. Een lokale opleiding in Lelystad kan dan bijvoorbeeld toegankelijk worden gemaakt voor professionals uit de andere Flevolandse gemeenten. De coördinatie hiervan vindt plaats via de Flevo Academie Jeugd. De ontsluiting van de scholingsbijeenkomsten gaat gebeuren via een digitaal platform ‘Leren bij de buren’.

We gaan de komende periode verder met het concretiseren van de plannen voor de Flevo Academie Jeugd. Zodra er meer bekend is, melden we dat hier en via andere kanalen voor jeugdhulpprofessionals in de regio.