Skip to content

Expertise bundelen rond jeugdhulp

1 februari 2019

Donderdag 31 januari stond in het teken van samen nadenken over twee actuele projecten binnen het zorglandschap jeugd Flevoland. In de ochtend is er nagedacht over welk (preventief) ambulant aanbod er nog mist in de regio en de zes afzonderlijke gemeenten. Hierbij was ook een expert van het Nederlands Jeugd Instituut aanwezig. Dit kennisinstituut beheert een landelijke database met erkende jeugdinterventies en is dit jaar nauw betrokken bij het Flevolandse zorglandschap jeugd.

De middag stond in het teken van de kleinschalige, gezinsgerichte opvang. Het gesprek ging onder andere over vragen als: wat maakt dat kinderen soms voortijdig uitvallen uit een pleeggezin of gezinshuis? Wat wordt er nu al gedaan om pleeg- en gezinshuisouders te versterken? Wat is er aanvullend nodig en hoe organiseren we dat met elkaar? Ook in de middag had het Nederlands Jeugdinstituut een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door de deelnemers te inspireren met inzichten vanuit het landelijke overleg van pleegzorgaanbieders. De bijeenkomst leverde een flinke lijst op met mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Daaruit zijn drie prioriteiten gekozen: 

  • Het creĆ«ren van meer variatie in pleeggezinnen en gezinshuizen in de regio.
  • Betere matching tussen gezinnen en gezinshuizen.
  • Het inzetten van meer steun- of PIT-gezinnen (persoonlijke interactieve ondersteuning). Hierbij gaat niet het kind uit huis, maar komt de hulp (een opgeleid gezin of volwassene die in de buurt woont van het kind) in huis.

Het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de Flevolandse jeugdhulp met verblijf gaat de geformuleerde prioriteiten de komende tijd verder handen en voeten geven.

> GA NAAR DE WEBPAGINA VAN HET ZORGLANDSCHAP JEUGD FLEVOLAND