Skip to content

"Belangrijk dat ouders echt de regie gaan voeren"

25 september 2019

“In de transformatie van de jeugdhulp vind ik het heel belangrijk dat ouders aan tafel komen met de jeugdhulpaanbieders en de gemeente. Samen moeten we tot een goed plan komen waarin de ouders met hun hulpvraag centraal staan.” Het zijn de woorden van ervaringsdeskundige Nely Sieffers (ze heeft een kind met autisme) in een filmpje van het Nederlands Jeugdinstituut. Nely werkt voor de regio Flevoland als ambassadeur cliëntenparticipatie vanuit het landelijke ondersteuningsteam ‘Zorg voor de jeugd’.

Ouders en jongeren denken mee

Er is een beweging gaande van steeds meer netwerken van ouders en jongeren die inhoudelijk meedenken over ontwikkelingen in de jeugdhulp. Voor jongeren is ExpEx een mooi voorbeeld. Voor ouders zijn die structuren er tot nu toe minder. Nely onderscheidt zes manieren waarop ouders kunnen participeren:

  • binnen hun eigen gezin
  • in clubs waar ze aan meedoen om elkaar te versterken
  • in de medezeggenschap op scholen en in cliëntenraden
  • als ervaringsdeskundigen binnen de jeugdhulp
  • als betrokkene of inbrenger van casuïstiek bij onderzoek en kennisontwikkeling
  • als mede-ontwikkelaar van beleid

Als lid van gesloten Facebookgroepen hoort Nely veel van ouders over waar ze in de praktijk tegenaan lopen. “Het is belangrijk dat we als ouders echt de regie gaan voeren. Met behulp van goede trainingen kunnen we ervaren knelpunten omzetten in iets positiefs. Het is landelijk nog zoeken hoe we dit het beste kunnen faciliteren. En vervolgens is er natuurlijk een goede doorvertaling nodig naar de regio’s en lokale gemeenten.”

Van elkaar leren

Zorgaanbieders zijn de eerste ervaringen aan het opdoen met gerichte ouderparticipatie. Bij de Utrechtse tak van Samen Veilig Midden-Nederland zijn bijvoorbeeld ervaringsdeskundige ouders actief. Er komt een verbinding met Flevoland. In Almere zijn ervaringsdeskundigen actief als onafhankelijke cliëntondersteuners. Ook in andere regio’s zijn initiatieven gaande. Het is goed om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Nely Sieffers sluit regelmatig aan in het programmateamoverleg van het zorglandschap jeugd Flevoland. Ze deelt landelijke ontwikkelingen en fungeert als aanjager om ouderparticipatie een stevigere positie te geven in de regio.