Skip to content

Actieleren bij Perspektiev

10 juli 2019

Gedragsdeskundigen van jeugdhulporganisatie Perspektiev hebben een actieleertraject uitgevoerd samen met Accare en Windesheim Flevoland. Het doel: achterhalen welke factoren helpen (of juist niet) bij de in-, door- en uitstroom in de 24-uurszorg. In het onderzoek zijn vijf casussen bestudeerd van jongeren die verblijven bij Perspektiev.

Een belangrijke bevinding uit het actieleertraject is dat in alle casussen belangrijke gezinsincidenten en -problemen niet in beeld waren. Het gaat dan bijvoorbeeld om traumatische ervaringen en problemen die van generatie op generatie worden overgedragen. Dit kan van invloed zijn op (de resultaten van) het behandelpad van de jongere. Verder blijkt dat jongeren en ouders/opvoeders zich niet altijd voldoende gehoord voelen bij hulpverlening in de eigen omgeving en in een 24-uurssetting.

De opbrengsten van het actieleren bij Perspectiev komen overeen met die van vergelijkbare eerdere trajecten bij Triade, Vitree, Intermetzo, ’s Heeren Loo en Omega Groep. Meer over die trajecten vind je op deze pagina. Nieuwsgierig naar alle inzichten die zijn opgedaan bij Perspektiev? De rapportage volgt na de zomer!

Actieleren in de 24-uurszorg is onderdeel van het programma zorglandschap jeugd Flevoland.