Buiten winkeltijden

Bij crisisgevallen met verward gedrag als hoofdoorzaak is het Meldpunt OGGZ van GGD Flevoland aan zet. Neem waar mogelijk tijdens winkeltijden (ma-vr, 8.00-22.00 uur) contact op met het meldpunt (meldpuntoggzverberg dit@ggdflevoland.nl of 088 - 002 99 15). 

Gaat het om een acute zaak die niet kan wachten? Neem dan contact op met het maatschappelijk werk van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (0527 - 63 86 60).