Minder dan zeven dagen

Neem contact op met het Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088 - 002 99 12). 

Het Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van het Flevoziekenhuis, GGD Flevoland, Veilig Thuis Flevoland, Politie Midden-Nederland, GGZ Centraal en  Slachtofferhulp.