Crisishulp en crisisbed

Neem contact op met Veilig Thuis Flevoland (088 - 222 05 00).

Waarom niet zelf als verwijzer optreden?

Bij crisissituaties heb je vanuit jouw functie mandaat om via het crisiscoördinatiepunt ambulante crisishulp of een crisisbed aan te vragen. De rol van verwijzer vraagt in deze situatie echter om vervolgacties die minder passend zijn in jouw werkcontext. Het is daarom beter om Veilig Thuis Flevoland te vragen de verwijzersrol op zich te nemen.