Crisishulp en crisisbed

Wat is de dag en het tijdstip?