Verward gedrag

Kun je uitsluiten dat psychiatrie de hoofdoorzaak is van de crisis?