Psychiatrie onder 18 jaar

Wat is de dag en het tijdstip?