Psychiatrie boven 18 jaar

Ben je/werk je bij een huisarts(enpost) of werk je bij de politie of Veilig Thuis Flevoland?

Schakel de ggz-crisisdienst in. Het nummer is bekend bij jou(w organisatie) en is niet openbaar. De ggz-crisisdienst verstrekt het nummer alleen aan door hen erkende verwijzers.

Voor overige professionals:

Schakel de ggz-crisisdienst in via:

  • de huisarts(enpost) van de persoon in kwestie;
  • de politie (112);
  • Veilig Thuis Flevoland (088 - 222 05 00).