Huiselijk geweld

Vind je dat de pleger een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd?