Skip to content

Aanbieders

Op deze pagina vind je welke vormen van hulp en ondersteuning in Flevolands verband zijn ingekocht. Het gaat met name om verschillende vormen van jeugdhulp. Onderaan de pagina vind je verwijzingen naar de websites van de afzonderlijke gemeenten voor het lokaal ingekochte aanbod van hulp en ondersteuning. Dit aanbod kan per gemeente verschillen.

Inkoopafspraken

Bij de inkoop van jeugdhulp maken we onderscheid tussen jeugdhulp met verblijf (kinderen die niet thuis kunnen wonen en die een plek krijgen in de pleegzorg of in een instelling) en zonder verblijf. De Flevolandse gemeenten hebben jeugdhulp met verblijf gezamenlijk ingekocht bij één samenwerkingsverband van aanbieders (Triade-Vitree, Intermetzo, 's Heeren Loo). Ook de essentiële ggz-functies zijn regionaal ingekocht.

Jeugdhulp zonder verblijf (inclusief een groot deel van de geestelijke gezondheidszorg) organiseert elke gemeente apart. Urk en Noordoostpolder werken hierin samen. Zeewolde koopt deze vorm van jeugdhulp in binnen de regio Noord-Veluwe.

Regionaal gecontracteerde aanbieders

Tactus Verslavingszorg

Website www.tactus.nl
Algemeen telefoonnummer (088) 382 28 87
Deze aanbieder levert Verslavingszorg
Specialisme Jeugdigen met een verslaving
Locatie(s) Harderwijk Zwolle

Contactpersoon/-afdeling voor verwijzers

Contactpersoon/-afdeling Janny Kuijpers
E-mailadres j.kuijpers@tactus.nl
Telefoonnummer (088) 382 28 87

Lokaal gecontracteerd aanbod