Skip to content

Regio

Deze website biedt nieuws en informatie voor aanbieders en gemeentelijk medewerkers over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van jeugd, Wmo en/of werk. De zes Flevolandse gemeenten hebben een actief samenwerkingsverband. De gezamenlijke ambitie is om het zorglandschap in de regio duurzaam te transformeren. Zodanig dat hulp en ondersteuning echt aansluiten bij de vraag en de behoefte, dichtbij beschikbaar is en zo integraal mogelijk plaatsvindt.

Nieuws

Flevoland vertegenwoordigd bij PraktijkVoorbeeldenParade VNG

30 mei 2018

Praktijkvoorbeeldenparade

Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. In het najaar...

Lees meer...

Rapport Rekenkamer A'dam over maatschappelijke opvang

29 mei 2018

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Het bijgaande artikel uit 'Spuit 11' gaat over het rekenkameronderzoek van de gemeente Amsterdam naar de maatschappelijke opvang.

Lees meer...

Voortgang collegevorming in Flevoland

24 mei 2018

Flevoland

In Flevoland wordt hard gewerkt aan de vorming van nieuwe colleges van B en W. Inmiddels is het nieuwe college van Noordoostpolder gevormd. Nieuwe bestuurders op het sociaal domein zijn: Marian Uitdewilligen (Wmo) en Anjo Simonse (Jeugd) En ook in...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.