Skip to content

Regio

De opgaven in het sociaal domein stellen hoge eisen aan gemeenten en maatschappelijke organisaties. Taken voeren we deels lokaal en deels (boven)regionaal uit. In de regio Flevoland hebben we onder andere de handen ineengeslagen op het gebied van jeugdhulp, de ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Samenwerken zorgt er onder andere voor dat we:

  • beschikken over voldoende specialistische kennis en capaciteit van ondersteuning;
  • voldoende (gezamenlijke) draag- en uitvoeringskracht hebben; 
  • meer doelmatigheid bereiken in inkoop en beleidsvoorbereiding.

Op deze regionale website delen we nieuws, actuele ontwikkelingen, kennis en relevante documenten. Er is een besloten deel voor de medewerkers en bestuurders van de zes Flevolandse gemeenten ter ondersteuning van de onderlinge overleggen en samenwerking.

Nieuws

Crisiswijzer Flevoland als opstap naar één centraal crisisnummer

9 april 2018

Waarschuwing op telefoon

Als professional in het sociaal domein kun je te maken krijgen met inwoners in een crisissituatie. Bijvoorbeeld omdat het bij ze thuis acuut onveilig is door huiselijk geweld of opvoedproblemen. Of omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor...

Lees meer...

Voortgangsrapportage zorglandschap jeugd Flevoland 2017 en opdracht 2018

4 april 2018

Jongen met boeken

Binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland werken we samen aan een duurzame transformatie, opdat alle jeugdigen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min...

Lees meer...

Besloten platform

Slot

Log hier in voor het besloten kennis- en samenwerkingsplatform voor bestuurders en medewerkers van de zes Flevolandse gemeenten.